Asya

Kahramanmaraş Yöresi Bedduaları

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 10:03

Kahramanmaraş Yöresi Bedduaları

Gece Perisi
Maraş Yöresine Özgü Beddualar
Maraş Yöresi Beddualar
Kahramanmaraş Bedduaları

KahramanMaraş Yöresi Bedduaları

-A-

Acıdan geberesin.
Adı batasıca.
Adın kara yerden gele.
Adın sanın batsın.
Ağrıcığın yere gelsin.
Ağzı kapanasıca.
Ağzının buğusu tükene.
Ağzından burnundan gele.
Ah diyesin kan tüküresin.
Ahım sende kalmaya.
Ala kanlı yarı canlı gezesin.
Aldığın parayı doktora veresin.
Allah aklını almış darısı canına.
Allah ataşlar canına yapışa.
Allah az verip gezdirsin, çok verip azdırsın, kapılara baktırsın.
Allah cezanı vere.
Allah el kınamaz ayrılığı vere.
Allah gençliğine doyurmasın.
Allah kalabalığını tez kaldıra.
Allah sen ala ki kurtulam.
Allah seni attan indirip eşeğe bindirsin.
Allah seni bir solukluk etsin.
Allah seni iflah etmeye.
Allah seni kahretsin.
Allah seni türetmeye.
Allah’ın hışmına, gazabına uğrayasın.
Allah’tan bulasın.
Alnına kara yazıla.
Anandan doğduğuna pişman olasın.
Anasız kalasın.
Arkan teneşire gele.
Arkan yere gele.
Ayağın çolak başın kabak ola.
Ayağın taşa değe.
Ayın bayın olasın.

-B-

Bacan yıkıla.
Bacana baykuş konsun.
Bağrına taş basasın.
Bahtın karara.
Basiretin bağlana.
Baş aşağı gelesin.
Başına benim kadar taş düşsün.
Başına mezar taşı dikile.
Başını yitiresin.
Başını yiyesice.
Bayramların kara ola.
Bedenin hayrını görmeyesin.
Bedenine kurt düşe.
Bedeniyin darbızı çekile.
Belin büküle.
Boynun altında kalsın.
Boynuna boz ipler ölçüle.
Boyun devrilsin.
Burnu budanasıca.
Burnundan gelsin.

-C-

Canın çıksın.
Canını kapasıca.
Canının derdine düşesin.
Canıyın ebciği uça.
Cennet yüzü görmeyesin.
Ciğeri dökülesice.
Ciğerin ağzından gelsin.
Cumaya varmayasın.

-Ç-

Çarşaflara dolanasın.
Çenesi çekilesice.
Çeyizinin hayrını görmeyesin.
Çoluk çocuğunun hayrını görmeyesin.
Çula çaputa sarılasıca.

-D-

Dağlanasıca.
Dalın budağın budana.
Damlarda (hapishane) leşin kala.
Darlık çekesin, bolluk yüzü görmeyesin.
Derdine derman, yarana merhem bulunmaya.
Derisi yüzülesice.
Dermansız dertlere kalasın.
Dert tutasıca.
Devenin üzerinde kuduz olasın.
Dilenemez dilenci olasın.
Dilin damağın kuruya.
Dilin dependen çekile.
Dilin kopsun.
Dilini eşek arısı soksun.
Dirin gitsin, ölün gelsin.
Dişine kerpeten uğraya.
Dizin dizin yürüyesin.
Dizlerinin bağı çözüle.
Döner taşın, öter kuşun olmaya.
Dört adamın omzunda gidesin.
Düğününde kar yağsın.

-E-

Ebciğin uça.
Ecellerden ecel beğenesin.
Ecrin kabırın kuruya.
Eli sopalıya düşesin.
Elin ayağın tutmaz ola.
Elin ekmek, belin kuşak görmesin.
Eline yüzüne kara gele.
Ellere karışasın.
Ekmeğin aşın olsun da yiyecek halin olmasın.
Ekmeğin kuru ayranın duru ola.
Ekmeğin seni kör ede.
Eksiğin, gediğin bitmeye.
Er bula yer bulamayasın.
Eşin dostun olmaya.
Etleri dökülesice.
Ettiklerini teziye bulasın.
Evin başına yıkılsın.
Evinde baykuşlar öte.
Evlat günü görmeyesin.

-F-

Feleğin sillesini yiyesin.
Feleğini şaşırasın.
Fitnelerin belasına gelesin.
Frengilere rast gelesin.

-G-

Gahır çekesin.
Gavur elinde kalasın.
Gençliğinin hayrını görmeyesin.
Germece gerilesice.
Gırtlağında kalaydı, yemez olaydın.
Gidişin ola dönüşün olmaya.
Gönenemeyesin.
Görüp göreceğin bu ola.
Göverip yeşeremeyesin.
Gözlerine habbe çöke.
Gözün boş ola.
Gözüne toprak serpile.
Gözünün bebeği düşe.
Gözünün elifi döküle.
Gün ekmeğine muhtaç olasın.
Gündüzün gece olsun.
Güvendiğin dağlara kar yağa.

-H-

Hanın evin harap ola, yurdun yuvan dağıla.
Hayrını görmeyesin.
Helvası yenesice.
Hevesin kursağında kalsın.
Hışımlara uğrayasın.
Hörtükler çıkarasın, günahın azalmaya.
Huyun suyun kurusun.


Cevap: Kahramanmaraş Yöresi Bedduaları

Gece Perisi
-I-

Issı yatıp soğuk kalkasın.
Işığın sönsün.

-İ-

İçin dışın döküle.
İflah olmayasın.
İflahın kesile.
İki cihanda gün görmeyesin.
İki yakan bir araya gelmeye.
İliğin kemiğin kuruya.
İmam kayığına binesin.
İmansız gidesin.
İnce dertlere kalasın.
İnim inim inleyesin.
İrin akıtasın.
İşin gücün rast gitmesin.
İt mezarında yatasın.
İte püsüğe yem olasın.
İtten aç, yılandan çıplak kalasın.

-K-

Kabir azabı çekesin.
Kabir kabir gezesin.
Kafası kesilesice.
Kanın içine aka.
Kanın kuş, etin it, kemiğin kurt yemi ola.
Kapılar üstüne kapana.
Kapına kara kilit vurula.
Kara kurşunlara gelesin.
Karartın kalka.
Karga, kuzgun leşine kona.
Karnın ağrısın.
Kefenin biçilsin.
Kemiklerini un ufak edeler.
Kıtlıktan çıkamayasın.
Kim vurduya gidesin.
Kimin kimsen olmasın.
Korktuğuna uğrayasın.
Köküne kibrit suyu dökülsün.
Kör kötürüm olasın.
Kurda kuşa yem olasın.

-L-

Lal olasın.
Lep lep dökülesice.
Leşin dağda kala.

-M-

Makineler altında kalasın.
Malından canından ol.
Mapushanelerde çürüyesin.
Meteliğe kurşun atasın.
Mezar mezar dolaşasın.
Minderine oturanın olmaya.

-N-

Naçar kalasın.
Nafakan kesilsin.
Nazardan gidesin.
Nefesin kısıla.

-O-

Ocağın batsın.
Ocağın bucağın bata.
Ocağın tütmeye.
Ocağına baykuşlar tüneye.
Ocağına incir ağacı dikilsin.
Olmaz olasıca.
Oyum oyum oyulasın.

-Ö-

Öksüz kalasın da beni anasın.
Ölün kuzgunlara yem ola.
Ölüp ölüp dirilesin.
Ömrün tükene.

-P-

Paran pul ola, karın dul ola.
Parça parça olasın.

-R-

Rahmet yüzü görmeyesin.
Rezil rüsva olasın.
Rızkın kesilsin.

-S-

Sabaha çıkamayasın.
Saçına kıran girsin.
Sakalın ağarsın.
Sakalın (teneşirde) sabunlana.
Sarı sıtmaya uğrayasın.
Sebepsiz gidesin.
Ses verenin olmaya.
Soyhası çıhasıca.
Soykandan çıka.
Soyun sopun bata.
Sürüm sürüm sürünesin.

-Ş-

Şafağın kapana.
Şaşım şaşım kalasın.
Şeytanından bulasın.

-T-

Tel tel olasın.
Teneşire gelesin.
Tepene taş yağsın.
Tımarhanelik olasın.
Tohumun kuruya.
Tokluğun bayramdan bayrama ola.
Torba belinden düşmeye.
Türemeyesice.

-U-

Uğurun kademin kesile.
Ulum ulum uluyasın.
Umduğunu bulamayasın.
Urganlara gelesin.

-Ü-

Üleşine guzgunlar dönesice.
Üzüm üzüm üzülesin.

-V-

Varlık bul, dirlik bulma.
Vatanında ölmeyesin.
Verem olasın.
Vurduğun yer et olsun, elin kolun küt olsun.
Vurulasıca.

-Y-

Yaka paça yakalanasın.
Yanı yere gelesice.
Yanın yatakta, gözün kapıda ola.
Yarına çıkmayasın.
Yaşı kesilesice.
Yaşın ömrün kesile.
Yaşına doymayasın.
Yatacak yer bulamayasın.
Yavruların yetim kala.
Yedi kat yerin dibine giresin.
Yedi minareden selan verile.
Yerin yurdun ateş ola.
Yılanlar sokasıca.
Yiğit iken yıkılasın, dal iken devrilesin.
Yiğit yanın yere gele, bağrın güne gele.
Yollarda üleşin kala.
Yurdun yuvan dağıla.
Yüreğin ağzından gele.
Yüreğine dert ola.
Yüreğinin yağı eriye.
Yüzün kara ola.

-Z-

Zehir zıkkım ye.
Zıbar.
Ziftin pekini ye.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile