Asya

Aksarayın Madenleri, Aksaray Maden ve Enerji Kaynakları

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 10:00

Aksarayın Madenleri, Aksaray Maden ve Enerji Kaynakları

Gece Perisi
Aksarayın Madenleri Nelerdir

Aksaray ili, İç Anadolu Bölgesinde Tuz Gölüne komşu olan önemli illerimizden biridir.
Karadeniz Bölgesini Akdeniz’e, Doğu Anadolu Bölgesini de batıya bağlayan il, yüzey şekilleri itibari
ile düz bir arazi yapısına sahiptir. Aksaray ve yakın civardaki en önemli yapısal unsur Tuz Gölü
fayıdır. Aksaray ili yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından önemli sayılabilecek potansiyele
sahiptir. İl, bulunduğu jeolojik yapısı nedeniyle özellikle endüstriyel hammadde kaynakları
bakımından önem arz etmektedir.
Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda önemli
endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunların en önemlileri feldispat,
kaolen, mermer, jips ve tuğla-kiremit olarak sayılabilir. Bölgedeki en önemli feldispat yatağı
Ağaçören ilçesinde bulunmaktadır. Ağaçören granit mostralarında renkli pişen seramik hammaddesi
olarak kullanılmaya elverişli 2.505.000 m3 görünür feldispat rezervi tespit edilmiştir. Ayrıca Merkez
ilçe-Tabdık Köyü sahasında da cam ve seramik sanayiinde kullanıma uygun iyi kalitede 950 ton
feldispat rezervi mevcuttur. Güzelyurt ilçesi ise kaolen bakımından önemli potansiyele sahiptir.
İlçede, Mekkedere ve Kükürtdere sahalarında toplam 1.087.000 ton görünür+muhtemel kaolen
rezervi saptanmıştır. Mekkedere sahasındaki alunitli kaolenler kağıt sanayii hammaddesi olarak
geçmişte işletilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla Güzelyurt ilçesinde aynı zamanda
kükürt, civa ve diyatomit zuhurlarının da varlığı ortaya konmuştur. Ihlara ve Belisırma sınırları
içerisindeki orta kalite diyatomitler geçmiş yıllarda işletilmiştir. Feldispat ve kaolen dışında, ildeki bir
diğer önemli endüstriyel hammadde kaynağı ise mermerdir. Ortaköy-Gökkaya sahasındaki iyi kaliteli
granitler mermer olarak değerlendirilmeye elverişlidir. Bu granit mermeri Aksaray ve çevre illerdeki
atölyelerde işlenerek yurt içi ve yurt dışına satılmaktadır. Jips ve tuğla-kiremit oluşumları Merkez
ilçede yer almakta olup, burada 100.000 ton muhtemel jips rezervi, Hırkatal Köyünde de 2.000.000
ton jeolojik rezerve sahip iyi kaliteli tuğla-kiremit rezervi bulunmaktadır.
Sözü edilen madenler dışında Ziga-Yaprakhisar, Güzelyurt-Sivrihisar ve Tuzlusu jeotermal
alanları da ildeki jeotermal enerji kaynakları olarak yerini almaktadır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile