Asya

Hayvanlar aleminin en süslüsü

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 5:20

Hayvanlar aleminin en süslüsü

Hayat…
Hayvanlar aleminin en süslüsü
Tüylerindeki gözalıcı desenleriyle, görenleri bu mucize esere hayran bırakan Tavuskuşu…
-Tüylerindeki gözalıcı desenleriyle, görenleri bu mucize esere hayran bırakan Tavuskuşu…

"O Allah ki, Yaratan’dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, "şekil ve suret" verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haşr Suresi, 24)

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu.jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(1).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(2).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(3).jpgdolunay

Hem meselâ, tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibarıyla beş yüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa, yirmisi yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki, "Çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu"? Hayır, öyle değil, belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dört yüz kuruş fiyatında bulunan seksen yumurtayı kaybedip, seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu kazandı. (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler)

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(4).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(5).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(6).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(7).jpgdolunay

İşte – hâşâ, yüz bin defa hâşâ – Kur’ân beşer kelâmı farz edildiği vakit, nasıl ki bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz, hakikî bir yıldız olarak rasat ehline görünsün? Hem bir sinek, bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temâşâ ehline göstersin? Bu ise yüz derece muhaldir; ona hiçbir zîakıl mümkün diyemez. Ve öyle de farz etmek, bedihî bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat)

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(8).JPGdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(9).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(11).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(10).jpgdolunay

İ’lem eyyühe’l-aziz! Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar, tekâmül eder, semâlarda tayarana başlar. Âfak-ı âlemde şöhret kazandıktan sonra, yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemâlâtını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. (Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye)

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(12).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(13).jpgdolunay

[IMG]http://www.risalehaber.com/resimler/haberler/image/tavus%20kusu%20(14).jpgdolunay

Evet, tavusun mâhiyeti güzel ve yüksektir; fâili ile hiçbir cihette ittihâd edemez. Rûhu güzel ve âlîdir, fakat mûcid ve mutasarrıf değil, belki ancak mazhar ve medardır. Çünkü herbir tüyünde, bilbedâhe, nihâyetsiz bir hikmetle bir san’at ve nihâyetsiz bir kudretle bir nakş-ı ziynet görünüyor. Bu ise irâdesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemâl-i kudret içinde kemâl-i hikmeti ve kemâl-i ihtiyar içinde kemâl-i rubûbiyeti ve merhameti gösteren san’atlar, cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan kâtip onun içinde olamaz, onunla ittihâd edemez. Belki, yalnız o defter, o kâtibin yazı kaleminin ucuyla temâsı var. Öyle ise, o kâinat denilen misâlî tavusun hârikulâde ziynetleri, o tavus Hâlikının yaldızlı bir mektubudur. (Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar)
(Fotoğraflar MoralHaber’den alınmıştır)


—>: Hayvanlar aleminin en süslüsü

Kara Gözlü
çok güzel, yaradılış harikası bir hayvan.:) teşekkürler değerli paylaşımınız için

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile