Asya

Arı Kovanının hakimi Kimdir? ve Arılar nasıl çalışır

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 5:17

Arı Kovanının hakimi Kimdir? ve Arılar nasıl çalışır

YaReN
Arı Kovanının hakimi Kimdir? ve Arılar nasıl çalışır

İnsan toplumları, bir başa ihtiyaç duyar.Aksi takdirde bir arada yaşamak, birlikte iş yapmak güçleşir, karışıklık doğar. Bu yüzden iki cihan serveri peygamberimiz, mealen : “Üç kişi bir araya geldiğiniz zaman, birinizi başınıza lider tayin edin” buyurmuştur.

Arılar, sayıları 50 binden 80 bine kadar değişen bir topluluk meydana getirir. Onlar da bir lidere ihtiyaç duyar. Liderlik vazifesini de arı beyi yerine getirir. Arı beyi bir kraliçe arıdır. Kovandaki arıların yarısı dişi işçi arıdır.Geri kalanlar da erkektir.
Krâliçe arı 18 – 20 milimetreuzunluğundadır. Esas görevi, dakikada iki tane yumurtlamaktır. Bu miktar, günde yaklaşık olarak 2500tane eder. Beş senelik ömrü boyunca ise 2 mi1y onu bulur.
Nokta gibi misketler imal eden makine, elbette tekniğin bir buluşudur. Bu. Misketler canlı olsa, ısınınca içinden bal imâl eden arıları çıksa, gerçekten kıymetlidir. İşte, kraliçe arı,sürekli olarak dakikada iki adet canlı misket üreten bir harika makinadır. O, yirminci yüzyıl tekniğinin değil, Rabbül Aleminin eseridir.
Arılar, geleceğin n kraliçesini önceden yetiştirir. Dişi yumurtaların bazılarına arı sütü dediğimiz hususi yiyecek verilir. Bunların hücreleri de diğer dişi yumurtalarınınkinden farklıdır.Arı sütü ile beslenen dişi larvaların (yavruların) arı beyi olacağını ve diğerlerinden daha iri vücutları bulunacağını arılara ilham eden, elbette Cenab-ı Hak’tır. Çünkü, bu işleri yapan işçi arıların bu hususta hiç tecrübeleri yoktur. Zaten ömürleri 35 gündür. Hayatlarında arı beyleri yetiştirmeleri ilk ve sondur.
Erkek ve dişi arıların, dengeli bir şekilde çoğalmaları, elbette çok enteresandır. Bu inisiyatif, kraliçe arının eline verilmiştir. Daha doğrusu bu iş ona, şuursuz olarak, otomatik bir cihaz gibi tanzim ettirilir. Onun dişi ve erkek yumurtaları sayıp kontrol etmesi mümkün mü?

Kraliçe arı, istediği zaman dişi, istediği zaman da erkek yumurtlar. İsteğe göre yumurtlama aslında pek önemli bir iş. Fakat kraliçenin yaptığı hareket çok basittir. Vücudunda spermaların bulunduğu küçük bir kap vardır.Şayet yumurtlarken, bu kapçığı büzerse, yumurta döllenir. Yumurtadan istikbalin kraliçesi veya bir dişi arı çıkar. Şayet, küçük sperma kabını büzmezse, yumurta döllenmez ve içinden bir erkek arı çıkar. Gördüğünüz gibi yumurtanın dişi veya erkek olması hususunda kraliçenin yaptığı iş ç_ ok basittir. Fakat onun vücudu çok harikadır!

İlk dünyaya gelen dişi; genel olarak tek kraliçe, yani arı beyi olarak kabul edilir. Bu takdirde henüz beşikte olan rakiplerini öldürmeye yetkilidir. Aksi takdirde onlar da birer kraliçe olacaktır. Çünkü onlar özel bir şekilde beslenmiştir. Ya arı beyi olacaklar veya öldürülecekler. Başka şık yoktur. Bir kısım işçi arıları peşine takıp arıları ikiye bölmek, kovanı çok zayıflatacaksa mutlaka öldürülmeliler.
Bir toplulukta, ancak bir tek lider bulunması, insanlardan tutun da, geyiklere arılara kadar hâkim olan, bir fıtri kanundur. Hâkimiyet, ortak kabul etmiyor. Nice kıymetli padişahların, kendilerine rakip olur korkusuyla öz kardeşlerini öldürmesi bu yüzdendir. Bir köyde muhtar, bir okulda müdür, bir vilayette vali ve bir devlette başkan da tekdir.
Kâinat da, en büyük bir memlekettir. Hem de karışıksız, düzenli, fevkalâde hesaplı faaliyet:er içindedir. Meselâ dünyamızın da içinde bulunduğu gezegenlerin pek, dakik ve ölçülü hareketi, buna bir misâldir. Öyleyse bu geniş memleketin de hâkimi bir tekdir. Ortağı, şeriki ve benzeri yoktur. Gezegenler, yıldızlar fezâ aleminde O’nun emri ve iradesiyle hareket ettikleri gibi, arı da O’nun isteği ile uçar.
“Küçük bir arının ne ehemmiyeti var? Onda, Allah’ın hâkimiyeti alsa ne olur, olmasa ne olur?” diyemeyiz. Bir arıda Allah’ın hâkimiyetinin olmaması demek, bütün arılarda, bütün böceklerde, bütün canlılarda ve bütün dünyada ve nihayet bütün kâinatta olmaması demektir. Yani Allah, kâinata ya nokta nokta hâkimdir veya hâşâ O’nun hiçbir rolü ve iradesi yoktur ve her şey kendi başına buyruktur; yani sonsuz ortağıdır. Sonsuz ortak olamayacağından kâinatın hâkimi tektir.
Arı kovanının nüfusu 80 bini, 100 bini geçerse; yuva kalabalıktan geçilmez hale gelir. O zaman bal arılarının bir kısmı göçe hazırlanır. İhtiyar bey arı, tebaalarının yarısını peşine takar, yeni bir şehir kurmak için yola çıkar.
Yuvada kalan genç bir dişinin hükümdar olabilmesi için, zifaf uçuşuna çıkması gerekir.Zifaf uçuşu güzel havaların ilk gününde, günün en sıcak saatlerinde yaptır. Dişi, önce bir deneme uçuşu yapar Etrafı kolaçan eder. Takı zifaf uçuşundan sonra kovanı bulabilsin. Sonra peşine bütün erkekleri takarak, kuşların bile bulunmadığı, iyice yükseklere çıkmaya başlar. Bu arada zayıflar, hastalar_ ihtiyarlar ve iyi beslenmemiş erkekler kraliçeyi takipten vazgeçip boşlukta kaybolur. Geride yorulmak bilmez, güçlü erkeklerin oluşturduğu küçük bir grup kalır.
Çiftleşme esnasında; hayatını veren erkeğin, cinsel organlarıyla bağırsakları, kraliçenin karnına asılı kalmıştır. Bu dişi, artık yumurtlayıcı kraliçedir. Verimi, ancak ölümü yaklaşırken biter.
Bu uçuş esnasında ölmeyen erkekler, kraliçe ile birlikte yuvaya döner. Bunlar hiç bir işe aramadan bir köşede uyuyacaklardır. Açık hücreden bal yiyecekler ve etrafı dışkılarıyla pisleyeceklerdir, Öğleden sonra çiçeklere gitseler de, hortumlarının kısalığı sebebiyle balözü ememezler. Tam manasıyla bir asalaktırlar.
İşçi arılar, bu erkekleri bir müddet daha tedbir olarak muhafaza eder. Çünkü, genç kraliçe ölebilir. Yeniden döllenmek için erkek arılara ihtiyaç vardır. Fakat işe yaramayan bu arılara, çalışkan arıların tahammülü kalmaz. Günün birinde üzerlerine çöker, iğneleriyle öldürürler. Müdafaasız erkeklerin kanatlarını kopartır, ayaklarını keser, her taraflarını delik deşik ederler. Hemen ölmeyenler de yuvadan dışarı atılır.
İşçi arıların arasında tam bir iş bölümü vardır. Her biri, hissesine düşen vazifeyi yapar. Kimi, petek yapımına yarayan balmumunu salgılar. Kimi, çiçek tozu toplamaya çıkar. Kimi, yuvanın ağzında nöbetçilik yapar ve kanatlarını hızlı hareket ettirerek yuvanın havasını temizler. Kimi, yumurtadan yeni çıkmış larva halindeki arılara dadılık yapar. Kimi de kraliçeye yumurtlarken hizmetçilik eder.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile