Asya

Sivrisineğin Olağanüstü Macerası

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 5:18

Sivrisineğin Olağanüstü Macerası

Hayat…
Sivrisinek

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture353.jpgdolunay

Kitabın giriş bölümünde de vurguladığımız gibi Kuran’da Allah insanları doğayı incelemeye ve burada yaratılmış olan "ayetleri" görmeye çağırır. Çünkü evrendeki canlı-cansız tüm varlıklar "yapılmış" olduklarını gösteren işaretlerle doludur ve kendilerini Yaratanın güç bilgi ve sanatını göstermek için vardırlar. İnsan aklını kullanarak bu işaretleri görmek ve Allah’ı tanımakla sorumludur. Kuran’da ayrıca Allah’ın özel olarak dikkat çektiği bazı canlılar da vardır. Sivrisinek bunlardan biridir. Bakara Suresi’nin 26. ayetinde sivrisinekten Allah şöyle bahseder:
Şüphesiz Allah bir (dişi) sivrisineği de ondan üstün olanı da (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkâr edenler ise ‘Allah bu örnekle neyi amaçlamış?’ derler. (Oysa Allah) Bununla birçoğunu saptırır birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O fasıklardan başkasını saptırmaz. (Bakara Suresi 26)
Değersiz ve sıradan bir canlı gibi görülen sivrisinek bile aslında Allah’ın ayetlerini taşıması bakımından dikkat edilmesi incelenmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir hayvandır. İşte bu nedenle de Allah "sivrisineği de ondan üstün olanı da (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez."
SİVRİSİNEĞİN OLAĞANÜSTÜ MACERASI

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture334.jpgdolunay[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture335.jpgdolunay
Sivrisineklerle ilgili olarak genelde bilinen onların kan emici yaratıklar oldukları ve kanla beslendikleridir. Oysa bu tam olarak doğru bir bilgi değildir. Çünkü sivrisineklerin tamamı değil sadece dişileri kan emer. Ayrıca dişilerin kan emme sebepleri beslenme ihtiyaçları değildir. Hem dişilerin hem de erkeklerin besinleri çiçek özleridir. Dişilerin erkeklerden farklı olarak kan emmelerinin tek nedeni taşıdıkları yumurtaların olgunlaşmak için kanda bulunan proteinlere ihtiyaç duymalarıdır. Başka bir deyişle dişi sivrisinek sadece türünün devamını sağlamak için kan emer.
Buradaki önemli nokta ise Allah’ın ayette "dişi sivrisineklere" dikkat çekiyor olmasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi kan emen ve erkeğe göre daha üstün özelliklere sahip olanlar sadece dişi sivrisineklerdir. Kuran’ın indirildiği dönemde bu önemli ayrıntının bilinmiyor olmasına rağmen Allah’ın ayette özellikle "dişi" sivrisineğe dikkat çekmesi elbette oldukça anlamlıdır.
Sivrisineğin en olağanüstü ve hayranlık uyandırıcı özelliklerinden biri de gelişim sürecidir. Bir canlının küçük bir kurttan çok farklı değişiklikler geçirerek sivrisineğe dönüşümünün kısa öyküsü şöyledir:

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture351.jpgdolunay

Kanla beslenen ve olgunlaşan sivrisinek yumurtaları yaz ya da sonbahar aylarında nemli yaprakların üzerine veya kurumuş gölcüklere dişi sivrisinek tarafından bırakılırlar. Anne sivrisinek ilk önce karnının altındaki hassas alıcılar yardımıyla zeminde yumurtalar için uygun koşullar arar. Gereken özelliklere sahip bir yer bulduğunda yumurtlamaya başlar.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture354.jpgdolunay

Çiftleşme olgunluğuna gelen erkek sivrisinek dişisini bulmak için işitme organı olan duyargalarını kullanır. Erkeğin duyargaları dişininkinden farklı bir görev üstlenmiştir. Duyargaların ucundaki ince tüyler dişi sivrisineğin çıkardığı sese karşı son derece hassas bir algılama yeteneğine sahiptir. Erkek sivrisineklerin cinsel organlarının yanında havadaki çiftleşme sırasında dişilerini tutmaya yarayan uzantılar vardır. Erkek sivrisinekler bir bulut oluştururcasına grup halinde uçarlar. Bu grubun arasına bir dişi girince onu yakalama şansına sahip olan erkek uçuş esnasında çiftleşmeyi de gerçekleştirir. Çiftleşme kısa sürer ve erkek sivrisinek grubuna geri döner. Dişi sivrisinek işte bu andan itibaren yumurtalarının gelişmesi için kana ihtiyaç duyar.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture350.jpgdolunay

Pupa dönemindeki sivrisinek.

Uzunlukları 1 milimetreyi dahi bulmayan yumurtalar tek tek ya da gruplar halinde olmak üzere sırayla dizilirler. Bazı türler ise yumurtalarını bir sal oluştururcasına birbirine yapışmış şekilde bırakırlar. Bu yumurta gruplarının bazılarında 300 kadar yumurta bulunur.
Anne sivrisineğin özenle yerleştirdiği beyaz renkli yumurtalar hemen koyulaşmaya başlar ve bir-iki saat içinde de tamamen simsiyah hale gelirler. Bu koyu renk böceklerin ve kuşların kendilerini fark etmelerini engellediğinden yumurtalar için önemli bir koruma sağlar. Yumurtalardan başka bazı larvalar da bulundukları mekana göre renk değişimine uğrarlar ve bu sayede korunurlar.
Çeşitli etkenlerden faydalanarak renk değiştirmek oldukça karmaşık kimyasal işlemlerin sonucunda gerçekleşir. Elbette ki sivrisineklerin değişik evrelerindeki renk değişimlerinden ne yumurtaların ne larvaların ne de anne sivrisineğin haberi yoktur. Bu canlıların böyle bir sistemi kendilerinin oluşturması ya da bu sistemin tesadüfen ortaya çıkmış olması da söz konusu değildir. Sivrisinekler ilk ortaya çıktıkları andan itibaren bu sistemlerle birlikte yaratılmışlardır.

YUMURTADAN ÇIKIŞ

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture336.jpgdolunay

SOLUNUM SİSTEMİ: Sivrisineğe dönüşecek olan kurdun solunum için kullandığı sistemin esası içi boş bir borunun su üstüne çıkarılarak havanın solunmasına dayanmaktadır. Bu sırada kurtçuklar su içinde ters asılmış halde durmaktadırlar. Vücutlarının salgıladığı yapışkan bir salgı suyun hava aldıkları deliklerden içeri kaçmasını da engeller.
Kuluçka dönemi tamamlandığında kurtçuklar hemen hemen aynı zamanda yumurtadan çıkmaya başlarlar. Aralıksız bir şekilde beslenen kurtçuklar süratle büyürler. Kısa bir zamanda derileri daha fazla büyümelerini engelleyecek kadar gerginleşir. Bu ilk deri değişimi zamanının geldiğinin bir göstergesidir. Bu evrede oldukça sert ve gevrek olan deri kolayca kırılır. Sivrisinek kurtçuğu gelişimini tamamlayıncaya kadar iki kez daha deri değiştirecektir.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture272a.jpgdolunay

Sivrisinek kabuğundan çıkarken kafasının su ile hiç temas etmemesi gerekir. Çünkü bir an bile havasız kalması ölümüne sebep olacaktır. Bu yüzden esecek en küçük bir rüzgar veya sudaki küçük bir akıntı bile sivrisinek için son derece tehlikelidir. Sivrisinek bunu bilirmişçesine hareket eder ve sudan büyük bir beceriyle çıkar. Sivrisinek suyun içinde aşama aşama dış dünyadaki yaşamı için hazırlanmıştır. Sivrisineklere sahip oldukları bütün özellikleri veren herşeyin hakimi olan Allah’tır.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture337.jpgdolunay

Kurtçukların beslenmesi için tasarlanmış olan yöntem oldukça ilginçtir. Kurtçuklar tüylerden oluşan yelpaze biçimindeki iki uzantıyla su içinde küçük girdaplar oluşturarak bakteri ve diğer mikroorganizmaların ağızlarına doğru akmalarını sağlarlar. Su içinde başaşağı duran kurtçukların solunumu ise dalgıçların kullandığı "şnorkel" benzeri bir hava hortumuyla sağlanır. Vücutlarında salgılanan yapışkan bir salgı da suyun hava aldıkları deliklerden içeri kaçmasını engeller. Görüldüğü gibi bu canlı birçok hassas dengenin birarada işlemesi sayesinde yaşamını sürdürmektedir. Hava hortumu olmasa sivrisinek kurtçuğu yaşayamayacak yapışkan salgı olmasa hortum suyla dolacaktır. Bu iki sistemin birbirinden farklı zamanlarda oluşması sivrisineğin bu evrede ölmesi demektir. Bu da sivrisineğin bütün sistemleriyle eksiksiz ortaya çıktığını yani yaratıldığını kanıtlar.
Kurtçuklar bir kez daha deri değiştirmişlerdir. Son deri değiştirme diğerlerinden oldukça farklıdır. Bu evrede kurtçuklar gerçek bir sivrisinek olmak için son aşama olan "pupa" dönemine girmişlerdir. İçinde bulundukları kılıf iyice gerginleşmiştir. Bu da pupanın artık bu kılıftan kurtulma zamanının geldiğini gösterir. Kılıfın içinden öylesine farklı bir canlı çıkar ki bunların aynı canlının farklı gelişim evreleri olduğuna inanmak gerçekten zordur. Görüldüğü gibi bu değişim ne kurtçuğun ne dişi sivrisineğin tasarlayamayacağı kadar karmaşık ve hassas bir işlemdir.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture349.jpgdolunay

ÇEVRESİNDEKİ CANLILARI BÖYLE ALGILIYOR
Sivrisinekler son derece hassas ısı algılayıcılarına sahiptirler. Etraflarındaki varlıkları yandaki resimdeki gibi sıcaklıklarına göre renk renk algılayabilirler. Bu algılama ışığa bağımlı olmadığı için karanlık bir odada bile kan damarlarını rahatlıkla bulurlar. Sivrisineğin ısı algılayıcıları 1/1000 derecelik sıcaklık değişmelerini bile fark edecek hassasiyettedir .

Bu son değişim sırasında bir boru aracılığıyla suyun üstüne uzanmış olan solunum delikleri kapanacağından hayvan havasız kalma tehlikesiyle yüz yüze gelir. Ama yeni çıkan canlının solunumu artık bu kanaldan değil baş tarafında beliren iki boru aracılığıyla yapılacaktır. Bu yüzden kılıf değiştirmeye başlamadan önce bunlar su yüzüne çıkar. Pupa kozasının içindeki sivrisinek artık iyice gelişmiştir. Bir anten biçimindeki duyargaları hortumları ayakları göğsü kanatları karnı ve başının büyük bölümünü kaplayan gözleri ile sivrisinek artık uçmaya hazırdır. Pupanın kozası baş taraftan yırtılır. Bu aşamada en büyük tehlike kozanın içine su girmesidir. Ancak yırtılan kozanın baş tarafı sineğin kafasının su ile temasını engelleyecek yapıda özel bir yapışkan sıvıyla kaplanmıştır. Bu an çok önemlidir; en ufak bir rüzgar bile suya düşüp ölmesine yol açacağı için sivrisinek suya sadece ayakları değerek çıkmak zorundadır. Bunu başarır.
Acaba ilk sivrisinek böyle bir dönüşümü geçirecek "yeteneğe" nasıl ulaşmıştır? Bir kurtçuk kendi kendine üç kez deri değiştirip bir sivrisineğe dönüşmeye "karar" mı vermiştir?

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture164.jpgdolunay[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture347.jpgdolunay

Sivrisineğin sayısı 100’e varan gözü vardır. Bunlar başın üzerinde petek şeklinde yerleşmiştir.
Sağdaki üst resimde bu göz kümesi içinden üç tanesinin kesiti alınmıştır. Sağ altta bu gözler üzerinde bir objenin görüntüsünün beyne nasıl iletildiği gösterilmiştir.

Elbette hayır açıktır ki Allah örnek verdiği bu canlıyı özel olarak bu şekilde yaratmıştır.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture290.jpgdolunay
AKILALMAZ KAN EMME TEKNİĞİ
Sivrisineğin "kan emme" tekniği ise akıllara durgunluk verecek kadar detaylı yapıların birlikte işlemesiyle oluşan kompleks bir sisteme bağlıdır.
Hedef üzerine konan sivrisinek hortumundaki dudakçıklar aracılığıyla önce bir nokta seçer. Sivrisineğin bir şırıngaya benzeyen iğnesi özel bir kılıfla korunmuştur. Kan emme işlemi sırasında işte bu kılıf iğneden sıyrılır.
Deri sanıldığı gibi iğnenin basınçla deriye batırılması yöntemiyle delinmez. Buradaki asıl görev bıçak keskinliğindeki üst çene ve üzerinde geriye doğru eğimli dişlerin bulunduğu alt çeneye düşmektedir. Alt çene testere gibi ileri-geri hareket eder ve deri üst çenenin yardımıyla adeta kesilir. Açılan yarıktan içeri sokulan iğne kan damarına ulaşınca delme işlemine son verilir. Sivrisinek artık kan emmeye başlayacaktır.
Ancak bilindiği gibi insan vücudu damarlardaki en ufak bir zedelenme karşısında kanı anında pıhtılaştırarak o bölgedeki kan akışını durduran bir enzime sahiptir. Aslında bu enzimin sivrisinek için büyük bir problem oluşturması gerekmektedir. Çünkü sineğin açtığı deliğe de vücut anında tepki gösterecek o noktadaki kan hemen pıhtılaşmaya başlayacak ve yara onarılacaktır. Tabii ki bu da sivrisineğin hiç kan emememesi demektir.

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture182.jpgdolunay
[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture359.jpgdolunay[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture207.jpgdolunay

Ama sivrisinek için bu sorun tamamen ortadan kaldırılmıştır. Sivrisinek kan emmeye başlamadan önce vücudunda salgıladığı özel bir sıvıyı soktuğu canlının damarında açtığı deliğin içine bırakmaktadır. Bu sıvı kandaki pıhtılaşmayı sağlayan enzimi etkisiz hale getirir. Böylece pıhtılaşma sorunu olmadan sivrisinek besinine ulaşabilir. Sivrisineğin soktuğu yerde oluşan kaşıntı ve şişmeye neden olan da işte bu pıhtılaşmayı engelleyici sıvıdır.
Bu kuşkusuz olağanüstü bir işlemdir ve karşımıza şu soruları çıkarır:
1)Sivrisinek insan vücudunda bu tür bir pıhtılaştırıcı enzim olduğunu nereden bilmektedir?

[IMG]http://www.harunyahya.org/bilim/dusuneninsanlar/res/picture358.jpgdolunay
Bu fotoğraf sivrisineklerin üzerinde parazit olarak yaşayan küçük bir hayvana ait. Sivrisineğin sahip olduğu ve sadece bir bölümünü incelediğimiz beslenme üreme solunum kan dolaşımı gibi sistemlerin yanında sivrisineğin üstünde yaşayan bu küçük bitin de karmaşık sistemleri ve yaşamsal fonksiyonları bulunduğu düşünüldüğünde Allah’ın ayetlerinin sınırsızlığı daha iyi anlaşılmaktadır.
2) Bu enzime karşı kendi vücudunda bir salgı geliştirmesi için enzimin içeriğini (kimyasını) bilmek zorundadır. Bu nasıl olabilir?
3) Böyle bir bilgiye ulaşsa(!) bile nasıl olup da kendi vücudunda böyle bir salgı üretip bunu iğnesine aktaracak "teknik donanım"ı oluşturabilir?
Aslında bütün bu soruların cevabı basittir: Sivrisinek bunların hiçbirini başaramaz. Ne bunun için gerekli akla ne kimya bilgisine ne de salgıyı üretecek "laboratuvar" donanımına sahiptir. Bahsettiğimiz varlık bir kaç milimetre büyüklüğünde akılsız ve bilinçsiz bir sinektir o kadar!.

Onu böyle inanılmaz olağanüstü ve hayranlık verici bir sisteme sahip kılan ise insanı da sivrisineği de yaratan "göklerin yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi olan" Allah’tır. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü (aziz) olandır hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. O herşeye güç yetirendir. (Hadid Suresi 1-2) (alıntı harun yahya DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN )

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile