Asya

Papağanlar (Psittaciformes)

Bu konu Asya tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 5:19

Papağanlar (Psittaciformes)

Nemesis
Papağanlar genellikle gürültücü, parlak renkli, tombul gövdeli, kalın ve kıvrık gagalı, hemen hemen tümüyle tropik bölgele-re dağılmış 300’ü aşkın türden oluşan geniş bir kuş grubudur. İçlerinden birçok tür muhab-betkuşu , kakadu, ara ve kea gibi adlarla tanınır. Güzel renkleri ve taklit yetenekleri nede-niyle yeryüzünün dört bir yanına götürülerek evlerde beslenmeye başlanan bu kuşların bazıları insan sesini taklit etmesiyle ünlüdür. Papağanlar arasında tartışmasız en iyi konu-şan tür anayurdu Afrika olan gri papağandır (Psittacus erithacus). Uzunluğu 40 santimetre-yi bulan kül rengindeki bu türün kuyruğunda güzel kırmızı telekler vardır. Amazon papa-ğanları (Amazona cinsi) taklit yeteneklerinin yanı sıra parlak alacalı tüyleriyle dikkat çe-ker. Gece papağanı (Geopsittacus occidenta-lis) Avustralya’da yaşayan ve ender bulunan bir türdür. Geceleri tohumlarla beslenir, gün-düzleri otlar arasına gizlenerek uyur.
Papağanların güçlü gagaları sert kabuklu yemişleri kolayca yiyebilmelerini sağlar. Ay-rıca öbür meyveleri ve tomurcukları da yer-ler. Bazılarında kuyruk küt, öbürlerinde uzundur, ama hiçbirinde çatallı değildir. Bir-çok türün gösterişli tepelikleri vardır. Uçucu olmaktan çok, iyi tırmanıcıdırlar.


Başka Adlarla Tanınan Papağanlar

Kakadu. San tepeli kakadu (Cacatua galerita) kar beyazı tüyleri, bazen katladığı, bazen de yelpaze gibi açtığı sarı tepeliği olan bir kuştur. En güzelleri olan pembe kakadunun (Cacatua leadbeateri) beyaz tüyleri pembe ve sarımsı pembeyle alacalanmıştır. Öne doğru uzamış tepeliği kırmızı ve sarı bir bantla bezelidir. Palmiye kakadusu (Probosciger aterrimus) 75 santimetreye ulaşabilen uzunluğuyla en iri kakadu türüdür. Ayrıca tüm papağanlar ara-sında gagası en iri olandır. Tepeliği seyrek tüylüdür. Kırmızı olan tüysüz yüzü kızdığında maviye döner. Kakaduların anayurdu Avus-tralya ve Güneydoğu Asya’dır. Çok gürültücü olan bu kuşlar, öbür papağanlar gibi uzun ömürlüdür. Bazılarının 100 yıldan çok yaşadı-ğı söylenmektedir.
Kea. Yeni Zelanda’ya özgü bir papağan türü olan kea (Nestor notabilis) bir kuzgun iriliğinde, ama yeşildir. Öbür papağanlardan farklı olarak yalnız bitkilerle beslenmez. Yağı sevdiği için koyun leşlerine üşüşür, bazen de canlı koyunlara saldırır.
Ara. Orta ve Güney Amerika’da yaşayan aralar iri yapılı, parlak renkli, iri gagalı ve uzun kuyruklu papağanlardır. Çoğu tür ağaç-ların tepelerindeki kovuklarda yaşar. Bazıları konuşmayı öğrenirse de, genellikle doğada yaptıkları gibi tiz çığlıklar atarlar.
Lori. Loriler Avustralyen Bölge’de yaşar. İnce uzun, kenarları kıvrımlı gagaları, çiçek-lerden balözü ve meyvelerden özsuyu emme-lerini sağlayan fırça gibi dilleri vardır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile