memoli

çocuk terbiyesiyle ilgili makale

Bu konu memoli tarafından 3 yıl önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
memoli
memoli
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 yıl önce
Konu Sayısı: 10876
Yanıt Sayısı: 0
21 Mayıs 2021, 9:54

çocuk terbiyesiyle ilgili makale

Hayat…
çocuk terbiyesiyle ilgili makale

Bu devirde babana bile güvenme!
Anne-babaların çocuklarına karşı en önemli görevlerinden biri onlardan birini diğerine tercih etmemek ve aralarında mutlaka adaleti gözetmektir. Çünkü bu konudaki küçük bir kusur, bizi, çocuklarımız üzerinde tesirsiz hâle getirmeye yeter. Çocuklardan birini diğerlerine sevgi, ilgi vb. hususlarda tercih etmek, kardeşlerde kıskançlık hissine ve anne-babaya karşı da şuuraltı bir nefrete sebebiyet verir.
Çocukları ciddiye almak da onların eğitiminde önemli bir yaklaşımdır. Zira Nebiler Serveri (sallallahu aleyhi ve sellem) her fırsatta çocuklara ne kadar değer verdiğini gösterirdi. Onlarla bir yerde karşılaşırsa büyük bir insan gibi iltifatta bulunur; kimisini sırtına, kimisini kucağına alır, eşit ve adil muameleleriyle hemen hepsini hoşnut edecek bir tavır sergilerdi. Sokakta karşılaştıklarına selam verir, selam verenlerin selamına mutlaka mukabele ederdi. Şayet bir çocuğa, "Sana filan zaman şunu vereceğim." diye söz vermişse, bir büyük insanla ahitleşmiş, sözleşmiş gibi, vaatettiği vakitte mutlaka sözünü yerine getirirdi.
Bugün toplumsal bünyemize girmiş en utandırıcı düşüncelerden biri de, ‘Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin’ felsefesidir ve tümüyle yanlıştır. Böyle bir düşüncenin ne insanlıkla, ne İslam’la, ne örf, âdet ve geleneklerimizle alakası vardır. Ancak böyle bir düşüncenin oluşmaması da anne-babaların çocuklarına telkin edeceği itimat ve güven duygusuna bağlıdır. Bu sebeple çocuklarımızın, hakkımızda ‘yalan söylüyor’, ‘sözünde durmuyor’, gibi şeyler söylemesine veya düşünmesine kat’iyen meydan vermemeliyiz.
Çocuk terbiyesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de hangi bilginin ne zaman ve ne şekilde verileceği, hangi alışkanlığın çocuğa nasıl ve hangi ortamda kazandırılacağı hususudur. Dünyaya yeni geldiklerinde onların hangi ay, hangi gıdayı alacaklarını inceden inceye takip eden anne-babalar çocuğun manevi beslenmesinde de aynı hassasiyeti göstermelidir. Henüz mama yiyecek yaştaki bir çocuğa kırmızı et yedirmenin nasıl zararı varsa, daha küçük yaşlarda çocuğa manevi eğitim adı altında bir kısım zorlamaların yapılması da zararlıdır. Her anne-baba veya çocuk eğitimiyle alakadar olan kimseler bu konuyu mutlaka ehline, mütehassısına giderek, onların vereceği reçeteye göre halletmelidir.
Allah Resûlü bir hadislerinde; "Çocuğun ilk söyleyeceği söz ‘Lâ ilâhe illallah’ olmalıdır." buyurmaktadır. Çocukların daha iki-üç yaşındayken ağızlarından çıkan ilk söz tabiî olarak "anne-baba"dır ama çocuğun iradî olarak ilk kelamı "Allah" olmalıdır. Sonra bu esaslı atkı üzerine diğer şeyler bina edilmeli, yaşına ve idrak ufkuna göre vatan, millet, ülke, ülkü, toprak, bayrak, hürriyet, istiklâl vb. terimler de bunun etrafında örgülenmelidir. Bilindiği üzere çocuk, ilköğretim devresine, bazen onu da aşacak daha ileri bir seviyeye kadar ibadet ü taatle mükellef değildir. Binaenaleyh, o, bu dönemde namazında, orucunda ve sair dinî vecibelerinde yaptığı kusurlardan ötürü asla azarlanmamalıdır. Ancak, şu da bilinmelidir ki, henüz mükellef olmadığı bu devrede, ona anlattığımız şeylerin hiçbiri, ömür boyu onun hatırından, kafasından, kalbinden çıkmayacaktır. Onlara ibadet ü taati sevdirmenin ve gereğine inandırmanın en önemli vesilesi çocuklarımıza kadirşinaslık duygusunu kazandırmaktır. Onlar, kendilerine gelen ihsanların farkında olmalı, nimet karşısında Allah’a da, insanlara da mutlaka teşekkür etmeyi öğrenmelidirler. Bunun yolu da, çocuğumuza, nimetleriyle bizi perverde eden Allah’ın şefkatinin, Rahmâniyetinin ve Rahîmiyetinin anlatılmasıdır. Allah’ın bizi nasıl beslediğini, baktığını, büyüttüğünü, bize nasıl sevgi verdiğini anlatmalı ve "O (cc) çok şefkatlidir, bizi korur, bütün belâlardan muhafaza, himaye eder." diyerek çocuklarda O’na karşı güven, itimat ve sevgi hissini coşturmalıyız. Bütün bunları yaparken, şefkatten, merhametten ve adaletten asla taviz vermemeliyiz. Çocuğumuzla aramızda öyle bir sevgi ve saygı dairesi oluşturmalıyız ki evladımız, sopadan, tehditten, azaptan değil, bizim şefkatimizi kaybetmekten korkmalıdır. Babasının yüzünü ekşitmesi, annesinin sımsıcak yüzünün buğulandığını görmesi veya sezmesi onu dengeye getirecek en büyük yaptırım olmalıdır.


Cevap: çocuk terbiyesiyle ilgili makale

hayatcan
Çocuğunuzun terbiyesini yine sizin verecek olmanız, en doğru yaklaşımdır. Gelişim süreci için en önemli unsur anne ve babadır kii onlardan gördükleriyle belli bir seviyeye gelecektir çocuklarımız..

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 160 Cevap
  • Son Üye: aile